Οι εγκαταστάσεις του
Αττικού Οφθαλμολογικού Κέντρου

Εσωτερικά εξεταστήρια

Εξεταστήριο #1

Σύγχρονα εξοπλισμένο εξεταστήριο με ψηφιακό οπτότυπο, φορόπτερο , σχισμοειδή λυχνία και με εξειδικευμένη τεχνολογία εξέτασης παιδιών. Επιπλέον διαθέτει Yag Laser καψουλοτομής και ιριδοτομής.

Εξεταστήριο #2

Σύγχρονα εξοπλισμένο εξεταστήριο με ψηφιακό οπτότυπο, φορόπτερο, σχισμοειδή λυχνία και με δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης-καταγραφής του εξεταζόμενου οφθαλμού.

Εξεταστήριο #3

Πλήρως εξοπλισμένο εξεταστήριο με ψηφιακό οπτότυπο, ψηφιακό φορόπτερο και σχισμοειδή λυχνία. Επιπρόσθετα, διαθέτει SLT Laser γλαυκώματος, Humphrey’s οπτικά πεδία, Α + Β Υπερηχογραφία και παχυμετρία κερατοειδούς.

Εξεταστήριο #4

Σύγχρονα εξοπλισμένο εξεταστήριο με οπτότυπο, φορόπτερο, σχισμοειδή λυχνία. Διαθέτει τοπογραφία κερατοειδούς με τεχνολογία Placido.

Εσωτερικά Τμήματα

Αίθουσα μικροεπεμβάσεων και θεραπειών

Διαθέτει σύγχρονο μικροσκόπιο και τον απαραίτητο εξοπλισμό για όλες τις θεραπείες και μικροεπεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο μας.

Αναμονή Παιδοοφθαλμολογικού

Το κέντρο μας, παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής βρεφών-παιδιών, εξοπλισμένο με παιχνίδια για όλες τις ηλικίες. Επιπλέον, διαθέτει ελεύθερη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο