Αντιγλαυκωματικές βαλβίδες

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο χειρουργός µπορεί να επιλέξει την τοποθέτηση μιάς βαλβίδας (εμφυτευόμενη συσκευή αποστράγγισης ή συσκευή για την προώθηση της ροής του υδατοειδούς υγρού) για την ρύθμιση της πίεσης του οφθαλμού. Είναι μια χειρουργική μέθοδος που χρησιμοποιείται όταν άλλες χειρουργικές επεμβάσεις (τραμπεκουλεκτομή) έχουν αποτύχει, ή ακόμη και σαν επέμβαση πρώτης εκλογής. Αποτελεί αποτελεσματική χειρουργική επιλογή σε αρκετές περιπτώσεις μη ρυθμιζόμενου γλαυκώματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, μια μικροσκοπική συσκευή αποχέτευσης του υγρού του ματιού χρησιμοποιείται ως μέθοδος ‘αποστράγγισης’ του υγρού από το εσωτερικό του ματιού. Η συσκευή μπορεί να έχει ή όχι, βαλβιδικό μηχανισμό. Είτε δηλαδή να πρόκειται για καθαρά συσκευή αποστράγγισης, ή να περιέχει «βαλβίδα εκτόνωσης», δηλαδή να επιτρέπει την ροή του υγρού μόνο όταν η πίεση υπερβεί κάποια όρια.

Όλες αυτές τις συσκευές έχουν δοκιμαστεί σε μεγάλο αριθμό ασθενών και έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, απαιτείται εκ μέρους του χειρουργού, σωστή κλινική κρίση και χειρουργική επιδεξιότητα για την ασφαλή τοποθέτησή τους, για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

  • Οι βαλβιδικές συσκευές που είναι διαθέσιμες είναι βασικά τρείς : η συσκευή Baerveldt, η βαλβίδα Ahmed και η συσκευή Molteno.
  • Οι μη βαλβιδικές συσκευές περιλαμβάνουν την EX-PRESS shunt.

1. Βαλβίδες Ahmed, Baerveldt και Molteno

Πρόκειται για μικροσκοπικές συσκευές ειδικής κατασκευής οι οποίες τοποθετούνται επάνω στον σκληρό χιτώνα του οφθαλμού (στο εξωτερικό περίβλημα του βολβού του ματιού), ωστόσο δεν είναι ορατές διότι καλύπτονται από το άνω βλέφαρο. Μέσω ενός πολύ λεπτού σωληνίσκου που τοποθετείται στη γωνία του οφθαλμού, το υδατοειδές υγρό του ματιού παροχετεύεται εκτός οφθαλμού και καταλήγει σε ένα ρεζερβουάρ γύρω από την βαλβίδα. Ο βαλβιδικός μηχανισμός της συσκευής διοχετεύει το υγρό στο ρεζερβουάρ μόνο όταν η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ) υπερβεί κάποια όρια. Όταν η πίεση είναι χαμηλή η βαλβίδα παραμένει κλειστή, προστατεύοντας τον οφθαλμό από υποτονία. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και διαρκεί 30-45 λεπτά. Η όραση επανέρχεται στα προεγχειρητικά επίπεδα λίγες εβδομάδες μετά την επέμβαση.

2. EX-PRESS shunt

Πρόκειται για μια ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο χειρουργικής θεραπείας του γλαυκώματος. Η mini-βαλβίδα Ex-Press με την οποία ο Δρ Καραμπάτσας έχει προσωπική εμπειρία για πάνω από 15 χρόνια, τοποθετείται στη γωνία του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού σε επιλεγμένα περιστατικά, παρέχοντας απορροή του υδατοειδούς υγρού χωρίς τη χρήση βαλβιδικού μηχανισμού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο