Νεότερες εναλλακτικές τεχνικές χειρουργικής γλαυκώματος

Ο ρυθμός με τον οποίο οι τεχνικές αποστράγγισης στο γλαύκωμα και οι τεχνολογικές λύσεις με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας  εξελίσσονται είναι ταχύς. Η επίπτωσή τους στην σύγχρονη κλινική αντιμετώπιση του γλαυκώματος θα διασαφηνιστεί στο άμεσο μέλλον, καθώς όλο και  περισσότεροι ασθενείς θα αντιμετωπιστούν με τις νέες τεχνικές. Η επιστημονική ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψει στο άμεσο μέλλον θα επιτρέψει στους χειρουργούς να καθορίσουν ποιοι ασθενείς είναι οι πλέον κατάλληλοι για τέτοιου είδους θεραπείες. Είναι πιθανό ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις θα εξυπηρετήσουν ορισμένους τύπους ασθενών καλύτερα από άλλους, ανάλογα με τον τύπο του γλαυκώματος και τη μείωση της ΕΟΠ που απαιτείται.

 

Από τις διαθέσιμες σήμερα εναλλακτικές τεχνικές, οι ακόλουθες έχουν ήδη βρει κλινική εφαρμογή σε επιλεγμένα περιστατικά.

Η χειρουργική τεχνική Trabectome είναι μια τεχνική «εκ των έσω» (ab interno) που χρησιμοποιεί ηλεκτροκαυτηριασμό υψηλής συχνότητας για την διάνοιξη μιας λωρίδας 60 ° -120 ° στον διηθητικό ηθμό του ματιού (trabeculum) και στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα του Schlemm, απ΄ όπου αποχετεύεται το υδατοειδές υγρό του οφθαλμού. Με τη διαδικασία αυτή, η περιοχή με τη μεγαλύτερη αντίσταση στην εκροή υγρού απομακρύνεται. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της τεχνικής, τα δεδομένα από μία αναδρομική ανάλυση πάνω από 700 περιστατικών έδειξαν ότι η παρέμβαση συσχετίστηκε με μείωση 40% της ΕΟΠ  στους 24 μήνες μετά την επέμβαση. Όταν συνδυάζεται με χειρουργική επέμβαση καταρράκτη και την εμφύτευση ενδοφακού, η τεχνική Trabectome είχε επιτυχώς ελεγχόμενη ΕΟΠ σε ένα έτος μετά τη χειρουργική επέμβαση σε 87 % των ασθενών με γλαύκωμα αποφολίδωσης και 91% των ασθενών με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.

Άλλη μία καινοτόμος λύση στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι το iStent, μια μικροσκοπική συσκευή που προορίζεται για τη θεραπεία του πρωτοπαθούς γλαυκώματος ανοικτής γωνίας. Η μικροσκοπική αυτή συσκευή εισάγεται στο σωλήνα του Schlemm,  παρακάμπτοντας τον φραγμένο διηθητικό χωρίς να σχηματίζεται μια διηθητική φυσαλίδα.

Τέλος υπάρχουν επίσης stents που χρησιμοποιούν μια διαφορετική οδό εκροής, δηλαδή από τον πρόσθιο θάλαμο προς το υπερχοριοειδή χώρο. Τα προϊόντα αυτά, δημιουργούν δυνητικά πολύ μεγάλες μειώσεις στην ΕΟΠ. Επειδή ακόμα και ο πιο έμπειρος χειρουργός δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς τη μείωση της ΕΟΠ που θα μπορούσε να επιτευχθεί, ο κίνδυνος μετεγχειρητικής υπερτονίας ή υποτονίας είναι πάντα παρών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο