Επέμβαση καταρράκτη

Ο καταρράκτης δημιουργείται όταν ο κρυσταλλοειδής φακός του ματιού χάσει τη διαύγειά του και προκαλεί μείωση της όρασης. Είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζεται αποκλειστικά χειρουργικά και δεν μπορεί να προληφθεί με φαρμακευτική αγωγή.

Η πλέον σύγχρονη μικροχειρουργική τεχνική στην επέμβαση καταρράκτη ονομάζεται φακοθρυψία. Πρόκειται για μέθοδο που εφαρμόζεται κατά την τελευταία 20ετία και η οποία συνεχώς εξελίσσεται και βελτιώνεται μέσω της εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών που αφορούν τα laser, τους υπερήχους και το υλικό τεχνητών εμφυτευμάτων ενδοφθάλμιων φακών, με σκοπό ένα τέλειο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης φακοθρυψίας, η οποία απαιτεί τα πιο σύγχρονα μικροσκόπια, ο θολός καταρρακτικός φακός του ματιού θρυματίζεται και απομακρύνεται μέσω μιας μικρής τομής περίπου 2-2.5 mm, χρησιμοποιώντας τελευταίας γενιάς Femtosecond Laser και υπερήχους. Η χρήση του femtosecond laser λειτουργεί υποβοηθητικά σε κάποια βήματα της χειρουργικής διαδικασίας  καταργώντας τη χρήση του νυστεριού.

Στη συνέχεια στη θέση του καταρρακτικού φακού τοποθετείται μέσω της ίδιας τομής ένας μικρός τεχνητός φακός, που ονομάζεται ενδοφθάλμιος φακός ή IOL . Ο ενδοφακός αυτός παραμένει μόνιμα εντός του οφθαλμού και δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας των ενδοφακών, μας επιτρέπει να διορθώνουμε όλες τις αμετρωπίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) που προϋπάρχουν στον οφθαλμό καθώς και την πρεσβυωπία.

Βέβαια, δεν είναι ίδιες όλες οι επεμβάσεις καταρράκτη.  Κάθε ασθενής εάναι διαφορετικός και η τελική επιλογή της κατάλληλης μεθόδου και κυρίως η επιλογή του κατάλληλου ενδοφακού είναι εξατομικευμένη και πρέπει να γίνει σε συνεργασάι μ,ε τις προτάσεις του χειρουργού στον οιο΄ποιον θα εμπιστευθείτε την όραση σας. Θα συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανές εναλλακτικές όσον αφορά στο υλικό του ενδοφακού, την ασφαιρικότητα του και το πως προβλέπουμε ότι θα βοηθήσει στην μακρινή όραση και στην ανάγνωση για κοντά.

Η επέμβαση δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία. Απαιτείται όμως λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος, ακριβής μέτρηση της διαθλαστικής ισχύος (βιομετρία) και σίγουρα σωστή επιλογή του ενδοφακού που θα χρησιμοποιηθεί στην επέμβαση για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ενδοφακών.

Η επέμβαση γίνεται σε λίγα (10-20) λεπτά, χωρίς γενική ή περιοχική αναισθησία αλλά μόνο με την χρήση αναισθητικών σταγόνων. Επίσης, λόγω της μικροσκοπικής τομής δεν απαιτούνται ράμματα, και έχουμε ταχύτατη αποκατάσταση της όρασης μέσα σε μερικές ώρες χωρίς σημαντική ταλαιπωρία του ασθενούς. Δεν απαιτείται νοσηλεία, ο ασθενής μετά το χειρουργείο επιστρέφει σπίτι του και ξεκινάει την ενστάλαξη κολλυρίων, η οποία διαρκεί περίπου τρεις εβδομάδες. Η επιστροφή στις συνηθισμένες σας ασχολίες γίνεται σε διάστημα ημερών πλέον, αντί εβδομάδων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο